Thorvalds kikare. Thorvalds binoculars. (2011)

Skissförslag för, sketch for Posthusplatsen Malmö.

Stäl, glas och kombinerad led-och fiberoptik.
Steel, glass and combined led-and fiberoptics.


foto Pia Hedström

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
© Pia Hedström 2010