Infinity. Expansion. (2011)

Skissförslag för, Sketch for Posthusplatsen Malmö.

Stäl, glas och kombinerad led-och fiberoptik.

Steel, glass and combined led-and fiberoptics .


foto Pia Hedström

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
© Pia Hedström 2010