Et ipsa scientia potestas est. (2010)


Et ipsa scientia potestas est

och själva kunskapen är makt.
Förslag för skol-café i Kungsbacka, ljusskulptur till vägg och textade glasskyltar hängande i fönsternischerna. På båda går att läsa orden Et ipsa scientia potestas est

Sketch for a schoolcafé, a light-sculpture on a wall and texted glass-signs hanging in the windows. On both the words Et ipsa scientia potestas est can be read.
stål, glas och invändigt ljus.

Steel, glass and inside light.


Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
© Pia Hedström 2010