Crescendo-Diminuendo (2010Femtio ljus- och ljudtuber i trädallé

Fifty light and sound tubes in a avenue.


Förslag för Kulturaxeln i Vänersborg.

Sketch for the town square of Vänersborg.

Ett samarbetsprojekt med Sweco Arkitekter.

A cooperative project with Sweco Arcitechts.

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
© Pia Hedström 2010